Natuur & Techniek

Het vak 'natuur' geeft kinderen inzicht in zichzelf en in het leven van dieren en planten. Op deze manier leren zij verantwoord om te gaan met hun omgeving. Het  is een stukje oriëntatie op de wereld.

Het vak 'techniek' geeft leerlingen inzicht in hoe wij, de mensen, de omgeving inrichten en wat het belang van technische aspecten bij deze inrichting is.

Kun je wel wat hulp of inspiratie bij deze vakken gebruiken, neem dan de informatie behorend bij dit thema door.

Interessante informatie bij dit onderwerp