Geschiedenis

Geschiedenislessen geven de kinderen een beeld van de historie van bepaalde landen en verschijnselen. Ze leren deze beelden tevens te koppelen aan een bepaald tijdsbeeld.

Geschiedenis is een stukje orientatie op de wereld. Kun je wel wat hulp of inspiratie bij het vak geschiedenis gebruiken, neem dan de informatie behorend bij dit thema door.