Aardrijkskunde is overal

Waar gaat aardrijkskunde over? Wat moet de student of leraar zelf kunnen en weten? Hoe geef je eigenlijk goed aardrijkskundeonderwijs?
Op deze en andere vragen geeft het boek antwoord; een handboek voor goed aardrijkskundeonderwijs dat zowel op de pabo als lang daarna haar waarde bewijst.

Aardrijkskunde is overal is recent herzien. De uitgave bevat nu zowel de didactische vaardigheden (deel A) als de inhoudelijke basiskennis (deel B) die de leerkracht basisonderwijs nodig heeft. Beide zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook in de primaire opleiding.

Didactiek
Het deel Didactiek (Deel A) staat uitvoerig stil bij ‘Hoe?’ en ‘Wanneer?’ De titels van de hoofdstukken weerspiegelen dat:

  • Hoofdstuk 1: Waar gaat het in aardrijkskunde om?
  • Hoofdstuk 2: Hoe geef je aardrijkskunde?
  • Hoofdstuk 3: Wanneer geef je wat?
  • Hoofdstuk 4: Hoe evalueer je aardrijkskunde?

Basiskennis
Het deel Basiskennis (Deel B) bestaat uit een thematisch en een regionaal hoofdstuk en richt zich op geografische verschijnselen en hun onderlinge samenhang. Elk hoofdstuk van Basiskennis begint met een thematische of regionale kaart. Het gaat in Basiskennis behalve om inzicht natuurlijk ook om feitenkennis.

Een handboek!
De doordachte inhoud, opbouw en de samenhang tussen Didactiek en Inhoud maken van Aardrijkskunde is overal bij uitstek het handboek voor goed aardrijkskundeonderwijs!

De uitgave wordt ondersteund door een gratis website: www.aardrijkskundeisoveral.nl. Ook is de website onlangs ingrijpend herzien.