Bron en perspectief

Dit boek laat zien welke weg is afgelegd van het traditionele leerstofjaarklassensysteem naar de recente ontwikkelingen in het basisonderwijs. Daarbij gaat het boek in op de verschillende vernieuwingsstromingen:

  • Jenaplan;
  • Montessori;
  • Dalton;
  • Freinet;
  • De Vrije school.

De beschrijving van deze richtingen wordt voorafgegaan door een korte beschrijving van de geschiedenis van de onderwijsvernieuwing.

Een student die dit boek heeft bestudeerd kan “aan belangstellende ouders de uitgangspunten, organisatie en werkwijze van een vernieuwingsschool uitleggen”, aldus de auteurs.