Contact maken

Scholen streven doorgaans naar een open, veilige sfeer en naar een respectvolle omgang met leerlingen en ouders. Maar hoe geef je daar inhoud aan? ‘Contact maken’ vertaalt begrippen als openheid, respect en veiligheid naar concreet gedrag. Aan de hand van praktische do’s en don'ts leer je welk gedrag effectief is en past binnen een professionele schoolcultuur. Interviews en praktijkvoorbeelden bieden aankomende, maar ook ervaren docenten tips en inspiratie.

Onderstaande vragen komen aan bod in ‘Contact maken’: 
• Wat is contact maken eigenlijk en waarom is het belangrijk?
• Hoe is jouw houding als docent van invloed op de kwaliteit van contact en pedagogische begeleiding?
• Welke non-verbale uitingen helpen je het contact met leerlingen, ouders en collega’s op positieve wijze aan te gaan en te onderhouden?
• En hoe houd je op respectvolle en open manier leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en prestaties?

Je leert hoe je samen met leerlingen afspraken maakt over de gang van zaken in de klas en krijgt een praktische oplossing voor ‘motivatieproblemen’. Ook het contact met ouders en collega’s krijgt ruime aandacht.

Werken met ‘Contact maken’ laat je zien hoe je eigen gedrag invloed heeft op de mensen om je heen. Pas je de eenvoudige technieken van het boek toe, dan heb je niet alleen een beter contact met leerlingen, ouders en collega’s; je zult ‘s avonds met meer energie thuiskomen en meer bevrediging putten uit je werk. De technieken en vaardigheden van 'Contact maken' passen binnen elke vorm van onderwijs en staan los van onderwijsvernieuwingen. Ze ondersteunen de pedagogische begeleiding in de klas en brengen een professionele communicatiecultuur in het onderwijs.

Tom Boves en Marijke van Dijk zijn experts en trainers in (non-)verbale communicatie. Ze richten zich op het professionaliseren van de gespreksvoering binnen het onderwijs.

Lezersreacties 'Contact maken'
Bekijk hier de lezersreacties van 'Contact maken'.