De verbeelding van de geschiedenis 2

Dit deel van het boek begint in de middeleeuwen en reikt tot het einde van de achttiende eeuw. In het voorgaande deel (deel 1) wordt begonnen met de prehistorie en reikt tot ver in de middeleeuwen. Deel 3 beschrijft niet alleen de onderwerpen die zich uitstrekken over de laatste vijf eeuwen, maar ook meer recente onderwerpen uit de twintigste eeuw.

Net als het vorige deel wil deel 2 de studenten helpen bij het ontdekken van enkele grote lijnen in de geschiedenis. Het bevat dus niet de leerstof die een leerkracht op de basisschool moet brengen, maar biedt achtergrondinformatie en doorkijkjes in de geschiedenis van waaruit studenten de leerstof kunnen selecteren. Het katern wil de mogelijkheid bieden om de leerstof die een leerkracht op de basisschool wil behandelen in een bredere historische context te plaatsen. Ditkatern tekent de grote lijnen waarbinnen deze geschiedenis zich afspeelt. Het schetst de achtergrond waartegen (of de historische kaders waarbinnen) de leerstof voor de basisschool kan/moet worden gezien.