De verbeelding van de geschiedenis 3

Voor u ligt deel 3 van het pabo-katern 'De verbeelding van de geschiedenis'. Deel 1 (cursuseenheid 1 tot en met 5) begint met de prehistorie en reikt tot ver in de middeleeuwen. Deel 2 (cursuseenheid 6 tot en met 11) begint in de middeleeuwen en reikt tot het einde van de achttiende eeuw. Deel 3 begint met enkele onderwerpen uit de negentiende en twintigste eeuw en bevat twee onderwerpen die niet chronologisch in te kaderen zijn in een bepaalde periode: de relatie mens en milieu en een overzicht van de multiculturele samenstelling van de bevolking in Nederland in de loop van de geschiedenis.

Net als de voorafgaande delen 1 en 2 wil dit deel de studenten helpen bij het ontdekken van enkele grote lijnen in de geschiedenis. Het bevat dus niet de leerstof die een leerkracht op de basisschool moet brengen, maar biedt achtergrondinformatie en doorkijkjes in de geschiedenis van waaruit studenten de leerstof kunnen selecteren. Het katern wil de mogelijkheid bieden om de leerstof die een leerkracht op de basisschool wil behandelen in een bredere historische context te plaatsen. Dit katern tekent de grote lijnen waarbinnen de geschiedenis zich afspeelt. Het schetst de achtergrond waartegen (of de historische kaders waarbinnen) de leerstof voor de basisschool kan/moet worden gezien.