Het didactische werkvormenboek

In 'Het didactische werkvormenboek’ vindt de student een compleet overzicht van alle didactische werkvormen en een handreiking van wanneer welke werkvorm het beste ingezet kan worden.

Iedere les staan leerkrachten voor de vraag welke werkvormen zij zullen inzetten. Daarbij moet de gekozen werkvorm niet alleen aansluiten bij het onderwerp, maar ook recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Als leerkracht heb je de keuze uit een enorme variatie aan werkvormen. Het didactische werkvormenboek geeft een compleet overzicht en legt een verband met de theorie. Door de heldere en frisse vormgeving en handige schema’s navigeer je als student makkelijk door het boek en vind je eenvoudig de juiste werkvorm.

Het boek bestaat uit twee delen.
Het eerste deel biedt de nodige achtergrondinformatie. Zo komt de relatie tussen didactische werkvormen en pedagogisch handelen aan bod en wordt besproken welke werkvormen op welk moment het beste kunnen worden ingezet.
Deel twee geeft vervolgens een uitgebreid overzicht van de verschillende soorten didactische werkvormen. Deze worden stuk voor stuk beschreven en toegelicht, waarbij telkens zowel de sterke als de zwakke kanten van de betreffende werkvorm worden benoemd.
Ten slotte vat een alfabetisch overzicht de belangrijkste eigenschappen van de besproken werkvormen nog eens samen.

'Het didactische werkvormenboek’ is bedoeld voor alle hbo-studenten die in hun professionele loopbaan te maken krijgen met lessituaties en is bijzonder geschikt voor de diverse lerarenopleidingen en de opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast is het boek ook geschikt voor studenten onderwijskunde en onderwijspedagogiek.

Wat is er allemaal nieuw in deze druk volgens de auteurs?
'De toegenomen invloed van de leerling op zijn leerproces heeft ook invloed op de taak en de rol van de docent. Steeds meer wordt het belang benadrukt van een rijke leeromgeving voor iedereen. Onderwijs moet leerlingen boeien, kwalificeren en uitdagen. Onze kennismaatschappij geeft aanleiding om stil te staan bij het gebruik van nieuwe werkvormen en de regelmatige inzet daarbij van informatie- en communicatietechnologie. De huidige jeugd (soms ‘homo zappiens’ genoemd) groeit op met nieuwe media die hun manier van leren en informatie verwerken verschillend maakt van die van voorgaande generaties: internet, sms’en, gamen, bloggen, twitteren, enzovoort.' 

Nieuwe media en activerende didactiek
In deze druk besteden we daarom meer aandacht aan het gebruik van nieuwe media als werkvorm of hulpmiddel bij werkvormen. Het hoofdstuk over activerende didactiek is uitgebreid met enkele veelgebruikte onderwijsleermodellen die hieraan recht doen. In deel 2 wordt om die reden meer aandacht voor activerende werkvormen en werkvormen over leren in/van de praktijk besteed. Ook hebben we onderzoeksresultaten (zonder volledig te willen zijn) die binnen het kader van dit boek van belang zijn bij de betreffende onderwerpen verwerkt.

Een eigentijds inspiratieboek
Naast een update van de inhoud, heeft de tiende druk een vernieuwde structuur en vormgeving die aansluit bij de wensen van de hedendaagse student en docent. Het resultaat is een overzichtelijk ‘zapklaar inspiratieboek’ waar (aanstaande) leerkrachten moeiteloos hun weg in kunnen vinden. Het boek bestaat van oudsher uit twee delen: een theoretisch deel en een deel met praktisch toepasbare didactische werkvormen. Dit is ongewijzigd. Een heldere structuur met zoekfuncties middels kleur, inhoudsopgaven per hoofdstuk en een alfabetisch overzicht, zorgen er voor dat de gebruiker eenvoudig navigeert tussen de beschreven werkvormen en toepassingen. Kortom, een beproefd recept met extra ingrediënten.