ErfGoedonderwijs in de basisschool

Dit boek biedt pabo-studenten en leerkrachten zicht op de actuele plaats en mogelijke aanpak van erfgoededucatie binnen het basisonderwijs. Met erfgoededucatie kunnen de kerndoelen van ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’ gerealiseerd worden. Cultureel erfgoed omvat sporen uit het verleden in het heden, die de moeite waard zijn om te bewaren.

Erfgoededucatie is geen vak op zich, maar ErfGoedonderwijs op de basisschool kan wel helpen om lesstof van andere vakken te concretiseren en te verlevendigen. Het boek biedt de nodige inzichten om erfgoededucatie betekenisvol en effectief in het basisonderwijs te integreren. Na de theoretische onderbouwing volgt een praktisch deel met een stappenplan, verschillende praktijkvoorbeelden, formats en lessuggesties. 'ErfGoedonderwijs op de basisschool' geeft (aankomende) leerkrachten de mogelijkheid om hun leerlingen actief en onderzoekend onderwijs te bieden.

Deze uitgave is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen en de Stenden hogeschool, opleiding tot leraar basisonderwijs.