Gespreksvormen

In dit pabo-katern komt een zeer wezenlijke vaardigheid aan de orde: het leiding kunnen geven aan het (kring)gesprek in de klas.
Ondanks het feit dat het gesprek in allerlei typen scholen en in allerlei schoolsystemen als een zeer belangrijke vaardigheid wordt onderkend, bestaat daarover weinig praktisch materiaal. Het gevolg is dat er een scala van termen wordt gehanteerd met wisselende betekenissen en dat het gesprek in de praktijk maar al te vaak verwatert.
In dit katern proberen we helderheid te verschaffen in de terminologie en de kwaliteit van het gesprek te bevorderen. Deze kwaliteit wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de vragen van de leerkracht. Goede vragen zorgen dat het gesprek kwaliteit heeft. Daarom is Cursuseenheid 5 'Vragen stellen', een heel logische en wenselijke toevoeging is aan de algemene vaardigheid 'leiding geven aan het (kring)gesprek'. Wij hopen te bereiken dat gesprekken daardoor minder vrijblijvend worden.
Een aantal opdrachten is gebaseerd op de videoband Gespreksvormen. Deze videoband is vervaardigd bij de module en verkrijgbaar bij Uitgeverij Esstede in Heeswijk-Dinther.

Wanneer je dit katern hebt doorgewerkt, moet je de volgende doelstellingen hebben bereikt:

  • Je kunt motiveren welke functies (kring)gesprekken kunnen hebben.
  • Je hebt een overzicht van de soorten gesprekken die er zijn.
  • Je kunt gesprekken in hun opbouw faseren.
  • Je kunt aangeven en beargumenteren welke verschuivingen er in gespreksoorten kunnen plaatsvinden in verband met de algemene ontwikkelingen van kinderen.
  • Je hebt inzicht gekregen in de diverse soorten vragen en dat inzicht kun je omzetten in vaardigheid.
  • Je hebt inzicht gekregen in de diverse vormen van de vraag- inspeeltechniek.
  • Je bezit een groeiende vaardigheid in het leiden van (kring)gesprekken en in het juist stellen van vragen.