Informatieve jeugdboeken

De laatste jaren is jeugdliteratuur een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs op de basisschool geworden. Deze ontwikkeling juichen wij van harte toe. Helaas krijgt het informatieve jeugdboek tot nu toe veel minder aandacht. Dat geldt niet alleen voor het (basis)onderwijs, maar ook voor recensies in kranten en tijdschriften. Gelukkig verandert dit in de goede richting. Tegenwoordig kunnen informatieve jeugdboeken bijvoorbeeld ook een Zilveren Griffel krijgen.

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt ook voor het informatieve jeugdboek. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit katern is daarom: belangstelling voor dit 'genre' ontwikkelen. Maar belangstelling alleen is niet genoeg. Als toekomstige leerkracht bij het basisonderwijs moet je naar onze mening ook kennis van informatieve jeugdboeken bezitten.


In dit katern geven wij je een brede oriëntatie op het gebied van het informatieve jeugdboek. Dit zouden we kunnen beschouwen als de tweede algemene doelstelling. Een brede oriëntatie op het gebied van het informatieve jeugdboek houdt onder meer in dat je weet welke soorten informatieve jeugdboeken er bestaan. We onderscheiden deze soorten onder meer op grond van hun functie: het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit of je een atlas of een encyclopedie raadpleegt (naslagwerken), of dat je je breed wilt oriënteren over een onderwerp als milieuvervuiling. In het laatste geval zou je een monografie over milieuverontreiniging kunnen doorwerken.
Kinderen kunnen informatieve jeugdboeken lenen en lezen over alle mogelijke onderwerpen.

Omdat we in dit katern onmogelijk al deze onderwerpen de revue kunnen laten passeren, hebben we een keuze moeten maken. In Cursuseenheid 3 kun je nagaan welke informatieve jeugdboeken over bepaalde kennisgebieden, zoals kennis der natuur, kunst en geschiedenis, worden geschreven en welke rol zulke boeken kunnen spelen binnen het onderwijs.


Op een bepaald moment moet je keuzen maken: Kan ik dit boek bij mijn lessen gebruiken? Of: Zal ik dit boek voor de mediatheek aanschaffen, is dit boek de moeite en het geld waard? Met andere woorden: we willen je in dit katern ook leren — en dat is dan de derde algemene doelstelling — hoe je informatieve jeugdboeken kunt beoordelen.


In de laatste cursuseenheid geven we suggesties voor de manier waarop je in het onderwijs (in jouw onderwijs) van het informatieve jeugdboek gebruik kunt maken. Je kunt dit als de vierde algemene doelstelling beschouwen.