Innovatie tussen pressie en prikkel

Wie dit leest...

…blikt terug op veertig jaar onderwijs…
…leest over een kansrijk vernieuwingsproject…
…krijgt een andere kijk op (taal)onderwijs en de integratie van ICT…

Wie leest dit?

- Een opleider, leraar of student die meer wil weten over de relatie tussen taalontwikkeling en taalonderwijs.

- Een leraar, die eerst meer wil weten over het leerproces van leerlingen, vóórdat hij zijn onderwijs gaat veranderen.

- Een leraar, die al langer sympathie heeft voor leren in een rijke leeromgeving en daar meer over wil weten.

- Een leraar, die diep in zijn hart een ándere leraar wil zijn dan hij is, maar gevangen zit in … , ja, waarin eigenlijk?

- Een schoolleider, die veel innovaties heeft zien mislukken en graag wil weten hoe dit vernieuwingsproject wél overeind is gebleven.

- Een projectleider, die een soortgelijk project voor taal of een ander vak wil initiëren en begeleiden.

- Een ouder, die kritisch-constructief wil kijken naar verleden, heden en toekomst van het onderwijs.

- Ieder, die al lang weet dat de computer een zinvolle plaats gaat krijgen in het onderwijs en dat nu in de praktijk gebracht wil zien.

- Ieder, die wil inzien dat schoolleiders/bestuurders/overheden een essentiële taak hebben bij het ontwikkelen van een nieuwe visie op onderwijs.

- Ieder, die om jonge mensen geeft en hun toekomst.

Déze lezers maken kennis met de ontwikkeling van een soort onderwijs, dat perspectief biedt voor de toekomst. Perspectief voor leerling én leraar.