Klassenmanagement

Dit deel van het drieluik over management op school gaat over klassenmanagement. Klassenmanagement is het geheel van maatregelen en voorzieningen waarmee je een klassenomgeving opzet, waarin een groep effectief en plezierig kan samen-leven en samen-werken.

In klassenmanagement heb je als persoon altijd met complexe zaken te maken. Juist in situaties waarin sprake is van handelingsverlegenheid, handel je als leerkracht niet alleen rationeel. Je lost in de groep problemen op die voor jou als leerkracht zowel een zakelijk/organisatorische kant als een persoonlijke belevingskant hebben.

Dit katern bouwt voort op het katern over persoonlijk management. Klassenmanagement is nu eenmaal moeilijk los te zien van je persoonlijk management.
Ook in je professioneel handelen heb je een cognitieve stijl, spelen je emoties een rol en heb je motieven of inspiratiebronnen.
Aan de hand van ervaringen in de stageschool leer je dat er zich allerlei situaties en omstandigheden in een groep kunnen voordoen. Vervolgens probeer je vast te stellen dat elke leerkracht daar op een eigen wijze oplossingen voor vindt.
Dat juist jij en de kinderen, die 'toevallig' dit schooljaar in je groep zitten, komen tot een samenwerking die leidt tot een vruchtbare onderwijssituatie, moet de hoofddoelstelling worden die dit katern beoogt.