Kleuren in de spiegel

De samenleving vraagt om leraren die in staat zijn leerlingen voor te bereiden op het functioneren in onze multiculturele samenleving. Leerlingen met verschillende etnische achtergronden moeten daarin op gelijkwaardige wijze kunnen participeren. Dit stelt hoge eisen aan leraren, zoals om kunnen gaan met culturele verschillen, beschikken over nieuwe didactieken en vaardig zijn in interetnische communicatie.

In dit boek maakt de lezer allereerst kennis met lesgeven in multi-etnische situaties.
- Hoe ervaar je dat persoonlijk?
- Wat betekent het voor je beroep als leraar?
- Wat is intercultureel onderwijs?


De verkregen inzichten en theoretische kennis worden vervolgens aangevuld met onder meer pedagogisch-didactische vaardigheden die nodig zijn voor het lesgeven in gedifferentieerde groepen. Het boek bevat werkbladen en kaders met voorbeelden en leesteksten.
'Kleuren in de spiegel' is uitgebreid in de praktijk getoetst. De opbouw van het boek maakt het mogelijk verschillende leerroutes te volgen.