Naar lezen, schrijven en rekenen

Wanneer beginnen kleuters met lezen, schrijven en rekenen en hoe doen ze dat? Deze vragen krijgen in het geïntegreerde basisonderwijs veel aandacht.

Dit boek geeft antwoorden op deze vragen. Het uitgangspunt is dat basisontwikkeling ook lees-, schrijf- en rekenactiviteiten omvat. In dit boek staat geletterdheid en wiskundige oriëntatie centraal. Het geeft aan dat ontwikkeling op deze terreinen al begonnen is als kinderen op school komen. De school moet daarop voortbouwen en moet ontwikkeling verder stimuleren. Niet door voorbereidende methoden aan te bieden maar door aandacht aan geletterdheid en wiskundige oriëntatie te besteden in activiteiten die voor de bredere ontwikkeling van belang zijn; onder andere in spelactiviteiten, in de boekenhoek, bij het werken met ontwikkelingsmaterialen. Dan bouwen kinderen ervaringen op die zij ook nodig hebben voor het onderwijs in de vakgebieden. Dat kan als leerkrachten zich daarvoor inzetten: ze maken veel lees-, schrijf- en rekenactviteiten mogelijk en ze begeleiden kinderen zodanig dat zij zelf gaan lezen en schrijven en dat ze steeds beter omgaan met wiskundetaal en wiskundige instrumenten en -technieken.