Natuur en techniek geven

Weinig leergebieden op de basisschool geven zoveel ruimte om de leerstof naar eigen inzicht te organiseren als natuur en techniek. Natuur en techniek heeft altijd een relatie met de werkelijkheid. Die werkelijkheid zoek je buiten op of je haalt het naar binnen. Betrekkelijk eenvoudig kun je thema’s bedenken en materialen verzamelen die je nodig hebt om inhoudelijk aan de kerndoelen te voldoen. De kunst is om er als leerkracht voor te zorgen dat die inhoud ook opgenomen wordt en dat je in uiteenlopende situaties de juiste didactische keuzes maakt om dit te realiseren. 'Natuur en techniek geven' zit daarom boordevol werkvormen, lessuggesties en opdrachten.

Het boek is tot stand gekomen door een samenwerking van docenten van de pabo en educatief medewerkers uit het werkveld van de natuur- en milieueducatie. Hierdoor is de didactiek en de inhoud vanuit verschillende inzichten en ervaringen gebundeld.

'Natuur en techniek geven' is een boek met een overzichtelijke structuur. Elk hoofdstuk bevat een voorbeeld van een lessituatie, vakinhoudelijke informatie, een didactisch onderdeel en een afsluitende paragraaf met een lessuggestie, een onderzoeks-en zelfstudieopdracht en een toets. In het vakinhoudelijke deel wordt de kennisstof behandeld volgens de onderwerpen uit de kerndoelen. Hiermee beschik je als student over voldoende kennis om natuur en techniek te geven. In het didactische deel worden verschillende werkvormen behandeld die je goed bij natuur en techniek geven kunt toepassen. Daarnaast word je door zelfstudie en onderzoek gestimuleerd om dieper op een onderwerp in te gaan.

Er zijn tien digitale modules ontwikkeld bij het boek. De modules bestaan ieder uit twee taken, een taak gericht op didactiek en een taak gericht op de vakinhoud. Beide taken zijn opgebouwd uit verschillende opdrachten, met daaraan gekoppeld allerlei bronnen. De modules zijn te vinden via pabo.teacherschannel.nl Als extra bron is het materiaal van de cd-rom ‘groene competenties’ van Stichting Veldwerk Nederland toegevoegd.

Met 'Natuur en techniek geven' dagen we je uit om leerlingen op een creatieve, uitdagende manier bewust te laten worden van de natuur om hen heen en de verschillende (technische) verschijnselen die ze tegenkomen.