Ontwikkelingsmaterialen I

Dit katern wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van vaardigheden ten aanzien van het begeleiden van jonge kinderen bij het werken met ontwikkelingsmaterialen.
Elke student die opgeleid wordt tot leraar basisonderwijs moet voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen om jonge kinderen in het basisonderwijs adequaat te kunnen begeleiden.

De algemene doelstellingen met betrekking tot de behandelde materialen zijn:

  • het leren kennen van de mogelijkheden van het materiaal;
  • de ontwikkelingsmogelijkheden van de materialen leren onderkennen en noemen;
  • begeleiding kunnen geven bij het werken met de materialen;
  • de juiste opdrachten kunnen kiezen die aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen.