Ontwikkelingsmaterialen II

Dit pabo-katern wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van vaardigheden ten aanzien van het begeleiden van jonge kinderen. Deze begeleiding betreft het starten van de activiteit 'werken met ontwikkelingsmaterialen', het verloop daarvan en het opruimen van de materialen. De algemene doelstellingen van de inhoud van dit katern zijn:

  • het leren kennen van de verschillende organisatievormen die kunnen worden toegepast bij het werken met ontwikkelingsmaterialen;
  • begeleiding kunnen geven bij het verdelen/uitdelen en opruimen van de ontwikkelingsmaterialen;
  • het leren hanteren van middelen die ondersteunend kunnen werken op de organisatie van het werken met ontwikkelingsmaterialen;
  • zicht krijgen op de waarde van de 'hoeken' en het kunnen begeleiden van de kinderen die in de 'hoeken' werken.

De verschillende organisatievormen die kunnen worden toegepast, leer je in eerste instantie het best kennen door deze te observeren in de praktijk van de basisschool. Vervolgens kun je door praktische toepassing deze vaardigheid zelf verwerven.