Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs

Waarom kiest iemand voor een vak waarin kinderen zo centraal staan als het vak van leerkracht basisonderwijs? Blijkbaar is de ontwikkeling van kinderen en de daarbij behorende begeleiding boeiend en aantrekkelijk. Niet alleen speelt er zich in de periode van het vierde tot het twaalfde jaar enorm veel af op het gebied van het leren, ook op sociaal en emotioneel gebied is de basisschoolperiode van groot belang. Kennis van de processen die zich voltrekken in de basisschooljaren van het kind is voor de (aankomend) leerkracht dan ook essentieel.

'Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs' biedt deze kennis op een manier die dicht bij de dagelijkse praktijk van de basisschool staat. De tekst en de digitale module geven herkenbare voorbeelden en opdrachten over echte kinderen, direct toepasbaar in het onderwijs.
De theorie is gebaseerd op het succesvolle boek 'De ontwikkeling van het kind' van Frank C. Verhulst. Per leeftijdsfase (kleuter, 6-9 jaar en 9-12 jaar) bespreken de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen op fysiek, sociaal-emotioneel en cognitief gebied.

Ten slotte biedt 'Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs' leerkrachten in het basisonderwijs een aansprekende autobiografische aanpak, die hen meer inzicht biedt in hun eigen functioneren in de klas. Reflectie- en portfolio-opdrachten bieden hiertoe de middelen.
Een uitstekende start voor pabo-studenten, maar ook zeer bruikbaar voor leerkrachten die al langer werkzaam zijn in het basisonderwijs.

Over de tweede druk
Er bestaat geen ander leerboek ontwikkelingspsychologie met een autobiografische insteek. Er bestaat ook geen ander leerboek ontwikkelingspsychologie dat laat werken met portfolio’s op twee niveaus: dat van studenten en dat van basisschoolkinderen. Het biedt de docent aanknopingspunten om, met een overzicht van te bereiken doelen, samen met de student te reflecteren op diens ontwikkeling, en de student te leren datzelfde met kinderen te doen. Dit leerboek blijft niet steken in het louter aanreiken van te behalen competenties, maar mikt daarnaast uitdrukkelijk op het werken vanuit en aan kernkwaliteiten die gedragen worden door rijke persoonlijkheden. Het vinden balans is de kern van dit leerboek. Daarin onderscheidt dit boek zich van andere leerboeken.

Vergeleken met de vorige druk zijn in hoofdstuk 2 enkele tekstaanpassingen aangebracht. Om de leesbaarheid te bevorderen is verder in dit hoofdstuk het aantal margewoorden teruggebracht en is aan het eind van elke paragraaf een korte samenvattende tekst toegevoegd. Aan het eind van het boek is een register toegevoegd, waarmee de belangrijkste termen en begrippen in de tekst kunnen worden teruggevonden. Ten slotte heeft het boek een geheel nieuwe frisse opmaak gekregen.