Onvoorspelbaar Verleden

'Onvoorspelbaar verleden' is een multimediale methode voor geschiedenisonderwijs op de pabo en wordt ook toegepast binnen de lerarenopleiding geschiedenis.

Het boek geeft een rijk, geïllustreerd en compleet overzicht van de vaderlandse geschiedenis in een Europese en mondiale context. De leerstof biedt een gedegen basis voor de eigen ontwikkeling en dit sluit goed aan bij de praktijk van de basisschool. Aan de hand van beeldvorming (kaarten, tijdbalken en ooggetuigenverslagen), opdrachten en tips kunnen studenten hun overzichtskennis stap voor stap verwerven.

De inhoud van de cd-rom bij het boek is in Teachers Channel verwerkt in een online cursus. De methode als geheel biedt een moderne kijk op het verleden en bereidt de student voor op zijn toekomst!

Drs. Wim Kratsborn is sinds 1971 docent geschiedenis aan de pabo van de Hanzehogeschool te Groningen. Daarnaast ontwerpt hij Europese projecten over democratie, esthetiek en mensenrechten. Met de eerste editie van 'Onvoorspelbaar verleden' in 1999 maakte hij naam als auteur van geschiedenismethodes.