Persoonlijk management

Persoonlijk management, er is vaak nog heel wat aan te verbeteren!
Persoonlijk management, je kunt het leren!


Onder deze beide motto's is dit katern, het eerste van drie katernen over management tot stand gekomen.
De tekst is geschreven voor studenten in het propedeusejaar. De inhouden die aan de orde komen zijn vaak nog onbekend. Het is daarom aan te bevelen dat de docent enkele momenten inlast waarop extra toelichting kan worden gegeven. De literatuurverwijzingen kunnen daarbij van dienst zijn. De tekst is bedoeld als zelfstudiemateriaal.

Dit pabo katern wil een bijdrage leveren aan je persoonlijk management.
De algemene doelstellingen van de inhoud van dit katern zijn:
- Het verwerven van inzicht in factoren die je persoonlijk management beïnvloeden.
- Zicht krijgen op je eigen persoonlijk management.
- Kunnen formuleren van concrete hulpvragen met betrekking tot je persoonlijk management.
- Meer alert worden op stijl en aanpakgedrag van leerlingen in de basisschool.