Startblokken van basisontwikkeling, een goed begin voor peuters en jongste kleuters

Basisontwikkeling, het werkplan voor de onderbouw van de basisschool, is uitgebreid met ‘Startblokken’: het pedagogisch plan voor peuterleidsters en voor leerkrachten van de jongste vierjarigen die net op school zijn.

Startblokken bevat praktijkvoorstellen om de jongste kinderen te ondersteunen en te stimuleren zodat hun kansen op schoolsucces zullen toenemen. De accenten liggen op voorwaarden voor een optimale ontwikkeling (veiligheid en geborgenheid, zelfvertrouwen), op sociale en communicatieve competenties, op taalontwikkeling, beginnende geletterdheid en het leren van Nederlands als tweede taal. De spelactiviteit is daarin het belangrijkste ‘ontwikkelingsinstrument’. Veel aandacht gaat dan ook uit naar spelactiviteiten: bewegingsspel, manipulerend spel, rollenspel en constructief spel. En naar activiteiten met verhalen, boeken en teksten. Thema’s of gemeenschappelijke onderwerpen zorgen voor samenhang.

Het aandeel van leidsters en leerkrachten staat centraal in de ontwikkelingsgerichte pedagogiek. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten tot ontwikkeling komen en leren leiden. Welke pedagogische en didactische middelen daarvoor ter beschikking staan is uitgebreid beschreven (met name op het gebied van spelontwikkeling en taalontwikkeling), evenals de manier waarop zij observeren en evalueren. Ouders worden in dit alles als partners gezien.

De pedagogische en methodische inhoud en aanpak van 'Startblokken' loopt naadloos over in die van 'Basisontwikkeling', zodat nu een doorgaande lijn beschikbaar is voor de begeleiding van twee- tot achtjarigen.

Dit boek is belangrijk voor degenen die op een ontwikkelingsgerichte wijze met de allerjongste kinderen willen (leren) werken. Zéker voor leidsters in peuterspeelzalen die, in samenwerking met basisscholen, kinderen in achterstandsituaties pedagogisch verantwoorde ontwikkelingsstimulansen willen bieden.