Thema's en taal

In dit handboek staat leren in onderzoeksactiviteiten in de bovenbouw van het basisonderwijs centraal. De theorie en de praktijk komen aan de orde. Het thematiseren van inhouden uit de wereldoriëntatie en het ontwerpen van betekenisvolle lees-, schrijf- en gespreksactiviteiten is uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is dat de leerlingen actief en intensief meebepalen wat zij leren en hoe precies. Thema en activiteiten worden van hen, waardoor de uitdaging toeneemt en de resultaten verbeteren. Zij verwerven niet alleen noodzakelijke kennis en vaardigheden, maar ontwikkelen zichzelf daarbij als persoon en verantwoordelijke groepsgenoot.

Dit boek is geschikt voor pabo-studenten en studenten onderwijskunde en onderwijspedagogiek. 'Thema’s en taal' is een methodisch handboek voor leerkrachten, hun interne en externe begeleiders, bovenbouwcoördinatoren en schoolleiders die vernieuwing van de bovenbouw belangrijk vinden, ook in het speciaal basisonderwijs.

Bea Pompert is als auteur van 'Naar Lezen, schrijven en rekenen' en 'Met jou kan ik lezen en schrijven' een bekende naam in de wereld van de onderwijspedagogiek. Zij werkt als nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit: Landelijk Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs te Alkmaar.