Uitleggen

Beginvereisten
Er worden ter bestudering van dit boekje geen specifieke beginvereisten gesteld. Een pabo-student die gemotiveerd is, zal effectief met dit boekje kunnen werken en zijn kennis en vaardigheid met betrekking tot ‘uitleggen’ verbeteren.
Dit boekje kan dan ook halverwege pabo 1 ingevoerd worden, maar is het meest functioneel in pabo 2. In pabo 3 kan het gehanteerd worden voor die studenten waarvoor het zinvol is om aan de vaardigheid ‘Uitleggen’ een tijdlang expliciet aandacht te geven. (bijvoorbeeld i.v.m. stageproblemen) Er moet wel aan enkele organisatorische voorwaarden voldaan worden om op een zinvolle wijze met dit boekje te kunnen werken:
- de mogelijkheid om met medestudenten te overleggen en eventueel elkaars stagelessen af en toe te observeren;
- de mogelijkheid om in overleg met de mentor observaties en toepasssingen uit te voeren.

Doelstellingen
Dit boekje handelt uitsluitend over ‘Uitleggen’, en moet gezien en gepresenteerd worden als één van de vaardigheden die een voorwaarde vormen voor ‘didactisch meesterschap’.
Het gaat daarbij om onderwijsgedragingen die leerbaar zijn. Met betrekking tot de doelen:

  • De student moet zich bewust worden van zijn/haar manier van informatie geven, de zwakke en sterke momenten daarin.
  • De student moet leren doorzien hoe hij/zij dat aspect van onderwijsgedrag kan verbeteren.
  • De student moet inzicht krijgen in factoren die het verwerven van informatie beïnvloeden.
  • De student moet inzicht krijgen in de aard van de informatie.
  • De student moet inzicht krijgen in de wijze van presentatie van informatie, en zich de vaardigheidsaspecten oriënteren, structureren, herhalen en variëren eigen maken.