Vakdidactiek Aardrijkskunde is overal

In het onderdeel Didactiek van Aardrijkskunde is overal (AIO) komen én de didactiek van het aardrijkskundeonderwijs én de praktijk van alledag altijd uitgebreid in samenhang aan bod. Ze zijn immers zo nauw verweven dat het nagenoeg onmogelijk is ze te scheiden.

Kennis van didactische middelen blijkt een lege dop te zijn als de situaties waarin ze kunnen worden toegepast niet worden herkend. Omgekeerd gaat didactiek pas leven als concrete situaties worden gecreëerd die kansen bieden het leren van kinderen te stimuleren en te versterken. Daarom is er in AIO voor gekozen elk nieuw hoofdstuk of elke nieuwe paragraaf consequent met een praktijkbeschrijving te beginnen. Daarna volgt direct de theoretische onderbouwing.