Woordenschatontwikkeling

Woordenschatontwikkeling kan in belangrijke mate bijdragen aan de taalvaardigheid van opgroeiende jonge mensen. Als (aanstaande) taalleekracht werk je mee aan het doordenken en ontwikkelen van een programma voor kinderen met ondersteuning van de computer.

Woordenschatontwikkeling is sterk in de belangstelling gekomen van het onderwijs. Die interesse is niet alleen ontstaan door de aanwezigheid van steeds meer allochtone kinderen in de klas, maar ook door de grotere rol van taalvaardigheden in onze informatie-samenleving.
Een andere ontwikkeling die veel aandacht krijgt, is de ondersteuning van het onderwijs door multimediale hulpmiddelen. Dat is niet alleen omdat de school niet kan achterblijven bij de computerisering van de samenleving, het is vooral omdat de computer met zeer goede educatieve programma's kan worden toegerust.
In dit boek worden beide tendensen verenigd. We gaan op zoek naar goed en realiseerbaar woordenschatonderwijs voor kinderen, waar mogelijk met ondersteuning door de computer. Het uitgangspunt is dat het te ontwikkelen onderwijs geschikt is voor sterke en voor zwakke leerlingen als voor autochtone en allochtone leerlingen.

Het boek is bestemd voor leraren, toekomstige leraren en ontwikkelaars van taalonderwijs. Het behandelt in hoofdzaak drie vragen:
a) Wat weten we van de leerprocessen, die leiden tot woordenschatontwikkeling?
b) Welk onderwijs moeten we ontwikkelen, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij die leerprocessen?
c) Welke rol kan de computer spelen ter ondersteuning en stimulering van die leerprocessen?