Logopedie is noodzakelijk wanneer zich problemen voordoen op het vlak van taal, gehoor, spraak en stem. Taaluitingen zijn heel belangrijk in het onderwijs alsmede in de beroepspraktijk.

Om leerproblemen tegen te gaan, dienen soms specialisten zoals logopedisten ingeschakeld te worden. Hier vind je informatie over logopedie.

Interessante informatie bij dit onderwerp