Onderpresteren

Kinderen die (hoog)begaafd zijn, doorlopen de lesstof vaak zonder moeite. Daardoor kunnen ze (ongewild) in een uitzonderingspositie worden geplaatst en gaan onderpresteren. Door onderprestatie denken ze minder op te vallen. Als leerkracht is het zaak om kinderen te 'zien' en hen te stimuleren in hun ontwikkeling. Wat is onderpresteren? Waar komt het vandaan en hoe kun je omgaan met kinderen die onderpresteren? Met onderstaande informatiebronnen kun je onder andere het onderpresteren van je leerlingen beter leren begrijpen en help je hen hun (cognitieve) talenten te ontplooien.

Interessante informatie bij dit onderwerp