Hele getallen

Hele getallen + website, 2007: Dit boek maakt deel uit van de serie Reken - wiskundedidactiek voor de pabo. In Hele getallen ligt de nadruk op hoofdrekenen volgens vaste procedures, schattend rekenen en handig rekenen. Ook is er aandacht voor kolomsgewijs rekenen en het gebruik van de zakrekenmachine. Dit boek gaat uit van een lange leerlijn die al bij de kleuters begint. Klik hier voor meer informatie en de bestelmogelijkheden van dit gedrukte boek.