Verhoudingen en procenten

Dit boek maakt deel uit van de serie Reken - wiskundedidactiek voor de pabo. Deze serie bestaat uit vier delen: Gebroken getallen, hele getallen, verhoudingen en procenten, meten en meetkunde. Met behulp van de boeken en de website www. Paborekenen.nl kun je op verschillende manieren werken aan de ontwikkeling van je vakspecifieke competenties voor rekenen - wiskunde. Je leert op gevarieerde wijze de mogelijkheden die de reken- wiskundedidactiek biedt om kinderen vooruit te helpen in hun ontwikkeling. Door middel van veel aandacht voor reflectie ondersteunt deze serie alle leerprocessen die de student doorloopt; van gecijferdheid tot vakdidactische kennis en het leren en toepassen in de praktijk. Alle vier de titels kennen de dezelfde opbouw en zijn zo geschreven dat je het boek niet van voor tot achter hoeft te lezen, maar juist gemakkelijk doorbladert op zoek naar informatie die aansluit bij jouw behoefte. Klik hier voor meer informatie en de bestelmogelijkheden van dit gedrukte boek.