Rekenen: een hele opgave - Deel 2

Rekenen: een hele opgave, deel 2 is een handboek voor (aankomend) leerkrachten, remedial teachers en anderen die kinderen willen ondersteunen in hun rekenontwikkeling. In dit deel ligt het accent op hoofdrekenen en cijferen tot 1000, breuken, kommagetallen en procenten en verhoudingen, meten, het rekenen met maten, geld en tijd met aandacht voor diagnose en leerkrachtvaardigheden. Klik hier voor meer informatie en de bestelmogelijkheden van dit gedrukte boek.