Spellingkracht

SpellingKracht voldoet geheel aan de nieuwe spelling die op 1 augustus 2006 is ingegaan. Elk hoofdstuk start met een zelftoets die het niveau van de student laat zien. Is het oké dan kan dat hoofdstuk overgeslagen worden. Zo niet, dan is er aandacht nodig voor de regels en uitzonderingen en kan er zelfstandig geoefend worden. Klik hier voor meer informatie en de bestelmogelijkheden van dit gedrukte boek.