Pedagogisch didactisch begeleiden

Het begeleiden van kinderen op de basisschool is een mix van onderwijs en opvoeden. Soms ligt het accent op het pedagogische aspect. Dan weer zijn vakinhoud en didactiek belangrijk. Deze twee aspecten komen in Pedagogisch-didactisch begeleiden in hun samenhang aan bod. Klik hier voor meer informatie en de bestelmogelijkheden van dit gedrukte boek.