Van kloosterklas tot basisschool

Onderwijs is van alle tijden. Het onderwijs van nu lijkt in bijna niets meer op het onderwijs in de middeleeuwen of de renaissance. Toch hebben onze huidige onderwijsopvattingen voor een groot deel hun wortels in dit verre verleden. Wie de geschiedenis van het onderwijs in ons land beschouwt, ontdekt lange lijnen van ontwikkeling: van kloosterklas tot basisschool. Dit boek legt die ontwikkelingslijnen bloot. Het is geschreven vanuit de overtuiging dat kennis over de geschiedenis van het onderwijs en de opvoeding inzicht verschaft in de onderwijsvisies van nu. En dat dit studenten helpt bij het bepalen van hun eigen standpunt over de relatie tussen kind, school, opvoeding en overheid. Daarnaast biedt een historische analyse van het onderwijs beter uitzicht op de vraag in welke richting het basisonderwijs zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. Klik hier voor meer informatie en de bestelmogelijkheden van dit gedrukte boek.