Professioneel omgaan met gedragsproblemen - druk 2

Welke leerkracht heeft er niet mee te maken: leerlingen met gedragsproblemen? Dergelijke leerlingen maken lesgeven niet tot een gemakkelijke taak. Dit boek helpt om op professionele wijze om te gaan met gedragsproblemen. Niet alleen door inzicht te bieden in het ontstaan en voortbestaan van gedragsproblemen, maar ook door de weg te wijzen naar een effectieve oplossing. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat er voor gedragsproblemen geen standaardoplossingen bestaan. Om gedragsproblemen te begrijpen en aan te pakken, zal er steeds weer gekeken moeten worden naar dít unieke kind in déze situatie. Na een bespreking van middelen tot signalering en diagnose worden handreikingen gegeven voor de planmatige aanpak van gedragsproblemen op basis van enkele verklarende modellen. Het boek informeert ten slotte uitgebreid over de rol van de ouders en geeft aanwijzingen hoe met hen tot een goed contact te komen. Klik hier voor meer informatie en de bestelmogelijkheden van dit gedrukte boek.