Inleiding In Zorgverbreding En Orthodidactiek

Dit boek is een herziening van de veertiende druk van 'Inleiding in de orthodidactiek, zorgverbreding en remedial teaching'. De inhoud is geheel geactualiseerd. Door bundeling van krachten en specialismen is een boek tot stand gekomen dat de stand van zaken van het zorgverbredend primair onderwijs op een overzichtelijke en toegankelijke wijze weergeeft voor pabo-studenten, cursisten van de opleiding speciale onderwijszorg, remedial teachers, interne begeleiders en leraren primair onderwijs. Klik hier voor meer informatie en de bestelmogelijkheden van dit gedrukte boek.