Pedagogische Kwaliteit In De Basisschool

De pedagogische taak van het onderwijs zien de auteurs van dit boekniet als iets extra's, maar als een centrale taak: onderwijs kan alleen maar pedagogisch zijn. Zij geven aan dat het daarbij niet alleen gaat om aandacht besteden aan waarden en normen of om zorg hebben voor een goed pedagogisch klimaat, maar vooral om de vraag hoe primair onderwijs kan bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen. Aan alles wat kinderen nog hebben om nu en later goed te kunnen participeren in de samenleving. Klik hier voor meer informatie en de bestelmogelijkheden van dit gedrukte boek.