Theoretische Pedagogiek

Wat verstaan we onder 'opvoeding'? In dit boek wordt een lans gebroken voor het gebruik van een pedagogische terminologie die het mogelijk maakt om te onderscheiden tussen wat wel en niet pedagogisch te verantwoorden is. Stap voor stap ontwikkelt de auteur een visie op de samenhang tussen opvoeden en leren, weten en geweten. Dat resulteert onder meer in een beschouwing over de verhoudingen tussen kennis, leerstof, leerplan en gewetensvol handelen. En passant worden allerlei zaken als kinderopvang, indoctrinatie, gewoontevorming tegen het licht van de "pedagogische kwestie" gehouden en op hun pedagogische waarde en onwaarde geschat. In het laatste hoofdstuk wordt aan de hand van enkele voorbeelden de praktische bruikbaarheid van de geboden theoretische pedagogiek gedemonstreerd. Klik hier voor meer informatie en de bestelmogelijkheden van dit gedrukte boek.