Instrumenten Voor Interne Begeleiders / 2 + Cd-Rom

Na het succes van het eerste boek Instrumenten voor interne begeleiders, ontstond het idee een vervolg te maken. De auteurs van dit tweede boek, dat ruim 50 instrumenten bevat, hebben zich laten leiden door eigen praktijkervaring als IB-er en door de ervaringen die ze als coach en docent van de masteropleiding voor interne begeleiders hebben opgedaan. Ook is goed geluisterd en geobserveerd in de scholen die ze begeleiden.Op grond van deze ervaringen is de behoefte ingeschat die er is met betrekking tot de interne zorg en de instrumenten die hierbij kunnen worden ingezet. Klik hier voor meer informatie en de bestelmogelijkheden van dit gedrukte boek.