Praktijkboek Interne Begeleiding

De professionalisering van de interne begeleider staat volop in de belangstelling. Het Praktijkboek interne begeleiding biedt bouwstenen aan bij het opzetten en uitbouwen van de interne begeleiding in de basisschool. De intern begeleider is primus inter pares op het terrein van de leerlingenzorg: alle leerkrachten zijn deskundig op dit terrein, maar de intern begeleider onderscheidt zich door extra vakkennis, inzicht en vaardigheden. De IB-er is inspirator en ondersteuner van het schoolteam in een gezamenlijk streven naar onderwijs-op-maat voor alle leerlingen. Aan de orde komen: de positie van de intern begeleider; vaardigheden en competenties; visie en zorgbeleid van de school; structuur van het systeem van interne begeleiding; planmatig werken; communicatie met team, kind en ouders; pedagogisch klimaat; begeleiding van leerkrachten bij concrete vakgebieden. Bij dit boek is een internet-toepassing beschikbaar. Klik hier voor meer informatie en de bestelmogelijkheden van dit gedrukte boek.