Vakboeken JSW

JSW is een inspirerend vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding. Het informeert leerkrachten (groep 4 t/m 8) over onderwijszaken die direct in de klas en het onderwijs van belang zijn. Met JSW sta je sterk in je vak doordat het praktische handvatten biedt voor de dagelijkse lespraktijk. • Brede inhoud met een hoge gebruikswaarde • Vakinhoudelijk: van taal en rekenen tot wereldoriëntatie en expressie • Vakoverschrijdend: van klassenmanagement en organisatie tot onderwijsvernieuwing en pedagogisch handelen • Praktijkgericht: direct toepasbare lessuggesties en kopieerbare werkbladen Klik hier voor meer informatie en de bestelmogelijkheden.