Een onderzoek begeleiden

Binnen het hoger onderwijs neemt het ontwikkelen van beroepsbekwaamheden, waarondern het leren onderzoeken, een belangrijke plaats in. Studenten in HBO en op universiteiten worden bovendien steeds vaker geconfronteerd meet onderzoeksopdrachten, omdat gebleken is dat onderzoek doen een goede manier is om allerlei dingen te leren. Een onderzoek begeleiden is een aanvulling op het vierluik "Leren onderzoeken", gedegen maar compacte boeken voor studenten. Dit boek is bedoeld voor iedereen die een taak heeft bij het begeleiden van studenten die klein of groot onderzoek moeten doen. Vierendertig veel gestelde vragen van onderzoeksbegeleiders staan centraal. Op elke vraag geeft de auteur een zo concreet mogelijk antwoord, aan de hand van een figuur of schema. Hij baseert zich daarbij op jarenlange ervaring in het werken met onderzoeksbegeleiders, alsmede op hetgeen uit de literatuur bekend is over de betreffende vraag. Klik hier voor meer informatie en de bestelmogelijkheden van dit gedrukte boek.