Extra geld voor startende leraren

Feb 17, 2014 door Teachers Channel

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van onderwijs trekken 80 miljoen uit om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk. Zestig initiatieven ontvangen het geld. Deze initiatieven trachten het onderwijs op de lerarenopleidingen en pabo’s beter te laten aansluiten op de praktijk op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo.

Een kwart van de beginnende leraren verlaten het onderwijs binnen de eerste vijf jaar. Dit komt onder andere doordat zij onvoldoende begeleid worden en het gevoel hebben in het diepe te worden gegooid. Pabo’s en lerarenopleidingen zijn samen met scholen verantwoordelijk voor een succesvolle loopbaan van leraren. Uitval onder starters kan worden voorkomen door een betere inhoudelijke en didactische voorbereiding, meer aandacht voor het omgaan met verschillen in de klas en opbrengstgericht werken.

Het extra budget sluit nauw aan bij de Lerarenagenda 2013. Deze beoogt het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Dit door meer ruimte voor groei en ontwikkeling te creëren en betere begeleiding te geven.