Veiligheid op school kan beter

Mrt 20, 2014 door Teachers Channel

Ongeveer de helft van de basisschooldirecteuren vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in veiligheid. Dit blijkt uit een onderzoek van BHV.nl. Een op de drie scholen heeft geen preventiemedewerker en ook is maar een op de tien schoolgebouwen uitgerust met een AED. In 45 procent van de gevallen wordt er nooit met een AED geoefend. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat op 40 procent van de scholen veiligheid nog geen deel uit maakt van het lesprogramma. Wel wordt er op vrijwel alle scholen geoefend met een vluchtplan en zijn er meerdere bedrijfshulpverleners aanwezig.