Mobiele apparaten geen bedreiging voor leerkracht

Mrt 26, 2014 door Teachers Channel

Leerlingen vinden klassikale uitleg de prettigste manier van leren, ondanks de digitalisering van het onderwijs. Kinderen geven in een onderzoek van Squla aan dat zij de voorkeur geven aan persoonlijke uitleg, klassikaal onderwijs en buiten spelen in het speelkwartier. 

In het onderzoek, dat werd gehouden onder 1.775 basisschoolleerlingen uit groep 4 t/m 8, werd gevraagd wat zij van school vinden. De resultaten laten zien dat leren en spelen op mobiele apparaten een goede aanvulling zijn op het onderwijs, maar dat ze de traditionele lesmethodes niet vervangen. 

In het onderzoek geeft zeven op de tien leerlingen (67%) de voorkeur aan huiswerk maken samen met hun ouders. Een kwart van de leerlingen (24%) doet dit het liefst zelfstandig. Het merendeel (58%) leert de lesstof het beste wanneer de leerkracht dit klassikaal uitlegt.