Over ons

Teachers Channel Pabo is het online platform voor alle pabostudenten die zich willen blijven ontwikkelen. Met het oog op behoud van kwaliteit en kwaliteitsverbetering in het onderwijs, hechten wij veel waarde aan het bieden van informatie van hoogwaardige kwaliteit. Om dit te kunnen garanderen, werken wij samen met gerenommeerde partners.

Missie

De missie van Teachers Channel Pabo is om het online platform te zijn voor en van pabostudenten.

Wij streven naar:

  • kwaliteitsverbetering van het onderwijs;
  • professionalisering van onderwijsgevenden;
  • statusverhoging van onderwijsprofessionals.

Online bekwaamheidsdossier

De school is een dynamische omgeving waar altijd geleerd wordt. Hoe zorg je ervoor dat je hierin mee blijft gaan? Via het online bekwaamheidsdossier houd je je ontwikkeling bij en kun je dit vastleggen. Tevens is het mogelijk om (online) cursussen te volgen en (gratis) materiaal in te zien. Heb je iets interessants gelezen of bekeken? Met een paar klikken op de knop is dit zo gedeeld met je medestudent of collega.

Arrangementen

Op Teachers Channel Pabo worden regelmatig nieuwe onderwijsarrangementen toegevoegd. Deze arrangementen bevatten kennisdocumenten zoals e-books, e-learning, video’s, documenten, links, toetsen en opdrachten. Met de aanschaf van een arrangement bekwaam je je verder in je vak en sluit je aan bij de eisen die worden gesteld door de Wet BIO.

Onafhankelijk

Om de onafhankelijkheid te bewaken, werkt Teachers Channel met de Redactieraad, de Lerarenraad en de Raad van Advies. Teachers Channel.

Redactiestatuut Teachers Channel
Het redactiestatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van Teachers Channel te waarborgen bij het uitoefenen van haar redactionele taken.

Statuut Lerarenraad
De Lerarenraad heeft tot taak om Teachers Channel te adviseren over redactionele en inhoudelijke zaken.

Statuut Raad van Advies
De Raad van advies heeft tot taak Teachers Channel te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid. Daarnaast behoort het tot haar taak Teachers Channel gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.

Onze partners
Teachers Channel werkt samen met gerenommeerde partners. Het is een initiatief van Hogeschool Utrecht, RPCZ/Bazalt, EDventure, Cadenza Onderwijsconsult, Leraar24, HCO, KlasseTV, Esstede, Cantal uitgeverij, Giralis groep, ThiemeMeulenhoff, Van Gorcum uitgeverij en APS.

Samen met deze partners wordt ervoor gezorgd dat de informatie van Teachers Channel onafhankelijk en betrouwbaar is én blijft.

Contact

Neem contact met ons op via info@teacherschannel.nl of 0346 219 235.