Pabo Leermiddelenbank Mediawijsheid

Welkom bij de Pabo Leermiddelenbank Mediawijsheid: de leermiddelenbank die kosteloos toegankelijk is voor pabostudenten en -docenten, met als doel de competenties op het gebied van mediawijsheid te vergroten.

Waarom een mediawijsheidleermiddelenbank?

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat er op pabo's onvoldoende aandacht wordt besteed aan meerdere mediawijsheidcompetenties. En dat terwijl bekwaamheid op deze gebieden juist hard nodig is om afwisselend en up-to-date onderwijs aan te bieden. Dit werkt door in de beroepspraktijk: afgestudeerde leerkrachten blijken vaak niet competent genoeg in het omgaan met, het begrijpen van en het strategisch inzetten van media in de lespraktijk. Terwijl van jou als (aanstormend) leerkracht wordt verwacht dat je niet alleen je leerlingen goede mediawijsheidlessen geeft, maar jezelf ook mediawijs gedraagt en de nieuwste technologie├źn intergreert in je lessen. Een struikelblok voor veel leerkrachten, zo blijkt in de praktijk.

Het onderzoek van de Radboud Universiteit wijst uit dat het huidige pabo-onderwijs achterblijft op drie van de vier competentiegebieden, namelijk Begrip (B2 en B3), Gebruik (G2) en Strategie (S1). Onze aandacht gaat in deze leermiddelenbank uit naar alle mediawijsheidcompetenties, zoals gesteld door Mediawijzer.net, met extra aandacht voor de vier bovengenoemde.

Ontwikkelaars

Deze leermiddelenbank is met een subsidie van Kennisnet tot stand gebracht door conceptontwikkelaar Teachers in Media. In samenwerking met studenten en docenten van de pabo's HAN, NHL, Viaa Zwolle en Stenden Leeuwarden zijn de e-learning cursussen ontwikkeld die via onderstaande button toegankelijk zijn.

Veel succes met het ontwikkelen van je mediawijsheid.

Kennisscan knop licht copy copy

Lesmateriaal knop licht (3) e-learning cursussen Competentietest